Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Tham mưu với Hiệu trưởng về Công tác xây dựng tổ chức bộ máy; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; Công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, đánh giá viên chức; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; Quản lí hồ sơ cán bộ; Công tác hành chính - tổng hợp, văn thư lưu trữ;  Tổng hợp các hoạt động chung của nhà trường, lập kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, năm; Công tác thi đua khen thưởng.
2. Nhiệm vụ
Điều phối các hoạt động chung của Trường
- Là đầu mối điều phối chung các hoạt động trong trường nhằm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của cấp trên, của lãnh đạo Trường đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chủ trương của nhà trường. Nắm tình hình các mặt hoạt động của nhà trường và báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng.
- Xây dựng các nội quy, quy định đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Trường đối với cán bộ, viên chức và người lao động.
Công tác tổ chức - cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ  
- Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển chung của Trường;
- Tham gia quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động bổ nhiệm, miễn nhiệm, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, giảng viên, người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị;
- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và mối quan hệ công tác giũa các đơn vị trong toàn Trường;
- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, giảng viên, người lao động;
- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, người lao động như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước;
- Thực hiện hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên, người lao động hàng năm; tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên, người lao động;
- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo định kỳ và đột xuất;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đấu tranh, phòng và chống các hành vi vi phạm pháp luật, xuyên tạc, phá hoại, hoạt động chiến tranh tâm lý chống lại chế độ, Đảng và Nhà nước, bảo vệ các tổ chức, cán bộ nhà trường.
Công tác hành chính - tổng hợp, phục vụ
- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của Trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, năm;
- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc;
- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký;
- Điều hành và quản lý phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của Trường;
- Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ trong các hoạt động chung của Trường;
- Thực hiện công tác khánh tiết trong một số sự kiện lớn của Trường;
- Quản lý cờ, các băng rôn, khẩu hiệu trong Trường.
Công tác thi đua, khen thưởng
- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân, Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định hiện hành;
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi